Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Jedną z kar, jakie sąd może orzec wydając wyrok jest kara ograniczenia wolności. Zgodniez obowiązującymi przepisami, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej zaś dwa lata. Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Sposoby wykonywania kary ograniczenia wolności Kara ograniczenia wolności wykonywana może być obecnie na dwa sposoby. […]

Kiedy można odmówić zeznań w toku postępowania karnego ?

Pytanie to pojawia się po otrzymaniu wezwana do Sądu w charakterze świadka, w konkretnej sprawie. Komu zatem i w jakich okolicznościach przysługuje prawo do odmowy składania zeznań? Zgodnie z obowiązującą procedurą, każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek złożenia zeznań. Ta sama zasada obowiązuje na gruncie postępowania przygotowawczego, czyli jeszcze na etapie prowadzenia sprawy […]

Kiedy można odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ?

Nawet w sytuacji, w której wyrok Sądu, na mocy którego orzeczono bezwzględną karę pozbawienia wolności stanie się prawomocny, warto pamiętać, że są sytuacje, w których odbywanie kary pozbawienia wolności nie będzie równoznaczne z pobytem w Zakładzie Karnym. System dozoru elektronicznego (dalej zamiennie jako SDE), jest bowiem jednym ze sposobów odbywania kary tzw. bezwzględnej pozbawienia wolności. […]

Zatrzymanie przez policję i prokuraturę

Zatrzymanie przez policje i prokuraturę – kiedy? W pewnych warunkach – zatrzymanie przez policje i prokuraturę to kwestia czasu. Osoby, które prowadzą tzw. „działalność określonego rodzaju” muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później dojdzie do ich zatrzymania przez policję i (lub) prokuraturę. Warto zatem zastanowić się nad tym, w jaki sposób postępować, gdy […]

Adwokat Prawo karne Polska

Adwokat Prawo karne

Adwokat Prawo Karne – Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M. Prawo karne Stany Zjednoczone Mit Stanów Zjednoczonych był popularny w polskim społeczeństwie zwłaszcza w latach 90-tych. Ówczesne zawrotne kariery znanych sportowców – Andrzeja Gołoty, Mariusza Czerkawskiego przemawiały do wyobraźni społeczeństwa pokomunistycznego. Wtedy amerykańskie niejako z automatu znaczyło lepsze. Jako Adwokat i karnista chciałbym jednak skupić się […]