Kiedy Sąd może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne ?

Warunkowe umorzenie postepowania to instytucja prawa karnego, która pozwala na zakończenie sprawy bez skazania oskarżonego, pod pewnymi warunkami.

Kiedy sąd może wydać wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania?

Sąd może wydać wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania, gdy:

1. Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości.  

2. Stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny.

3. Dotychczasowy sposób życia sprawcy oraz jego właściwości i warunki osobiste pozwalają przypuszczać, że sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa.

4. Przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Czy wyrok warunkowo umarzający postepowanie  karne  jest wyrokiem skazującym?

Nie, wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania nie jest wyrokiem skazującym. Jest to wyrok, który formalnie kończy postępowanie karne, ale nie oznacza stwierdzenia winy w sposób skutkujący karą. Tym samym, osoba wobec której wydano taki wyrok, formalnie jest osobą niekaraną.

Czy można odwołać się od takiego wyroku?

Tak, od wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania można się odwołać. Przysługuje od niego apelacja, tak samo jak od innych wyroków sądu pierwszej instancji.

Czy sąd orzeka dodatkowe obowiązki warunkowo umarzając postępowanie?

Orzekając warunkowe umorzenie postępowania, sąd może nałożyć na oskarżonego:

1. Obowiązki, takie jak:

   – naprawienie szkody,

   – przeprosiny pokrzywdzonego,

   – zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego,

   – świadczenie pieniężne na cel społeczny,

   – dozór kuratora.

2. Świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub organizacji społecznej.

3. Zakaz prowadzenia pojazdów (jeżeli czyn był związany z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków).

Na jaki okres postępowanie jest warunkowo umorzone?

Okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania wynosi od 1 roku do 3 lat. W wyjątkowych przypadkach okres ten może być wydłużony do 5 lat. W tym czasie oskarżony musi przestrzegać porządku prawnego i ewentualnych nałożonych obowiązków. Okres na jaki postępowanie

Podsumowanie

Warunkowe umorzenie postępowania to sposób na zakończenie sprawy karnej bez formalnego skazania oskarżonego, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które popełniły przestępstwo po raz pierwszy i mają szansę na poprawę.

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.