Świadczenie pielęgnacyjne – kto i kiedy może się o nie ubiegać ?

Zmiany ZUS

Świadczenie pielęgnacyjne – kiedy można się o nie ubiegać ? Niejednokrotnie zdarza się, że niepełnosprawność członka naszej bliskiej rodziny wymaga rezygnacji z zatrudniania, tak aby móc zaopiekować się osobą, która ze względu na stan zdrowia, nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje w sytuacji rezygnacji z zatrudniania, właśnie w […]

Jakie zmiany w czekają nas w systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2022?

Zmiany ZUS

Jakie zmiany w czekają nas w systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2022? Rok 2022 przyniesie wiele zmian w systemie ubezpieczeń społecznych.  Sprawdźmy zatem, czy wszystkie będą korzystne dla osób uczestniczących w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. 1. Nieterminowa płatność składki nie spowoduje już automatycznego wykreślenia z ubezpieczeń społecznych Niewątpliwie jest to korzystna zmiana. Niejednokrotnie, jeden dzień […]

Odmowa abolicji ZUS

Odmowa abolicji ZUS

Odmowa abolicji ZUS Czy ZUS odmawiając abolicji składek zawsze ma rację ? Ustawa z dnia 15 stycznia 2013 roku wprowadziła możliwość umorzenia składek ZUS, dla osób, które w latach 1999 – 2009 prowadziły działalność gospodarczą, i z tego też tytułu posiadają zaległości względem ZUS. Do Kancelarii zgłosił się Klient, poszukujący wsparcia po wydaniu przez ZUS […]

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Postępowania przez Zakładeowa Ubezpieczeń Społecznych o należne świadczenia bywają specyficzne. Specyficzne z tego względu, że ubezpieczony, który miał wypadek przy pracy / zachorował / utracił zdolność do pracy lub którego zdolność do pracy została w znacznej mierze ograniczona – tj. ubezpieczony, którego dotknęło nieszczęście – musi przed ZUS udowadniać swoje racje. Specyfika tym większa, bo ZUS to przecież […]