ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Postępowania przez Zakładeowa Ubezpieczeń Społecznych o należne świadczenia bywają specyficzne. Specyficzne z tego względu, że ubezpieczony, który miał wypadek przy pracy / zachorował / utracił zdolność do pracy lub którego zdolność do pracy została w znacznej mierze ograniczona – tj. ubezpieczony, którego dotknęło nieszczęście – musi przed ZUS udowadniać swoje racje. Specyfika tym większa, bo ZUS to przecież […]

KONTROLA ZUS – FIRMA W NIEMCZECH

W poprzednim wpisie „Firma w Polsce – działalność za granicą – gdzie opłacić ZUS?” analizowałem podstawowe kryteria, które są decydujące dla ustalenia w jakim kraju należy opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, gdy prowadzisz działalność transgraniczną. Osoby, które prowadzą działalność z punktem ciężkości przesuniętym poza granicę Polski, prędzej czy później spotkają się z aktywnością ze […]

FIRMA W POLSCE – DZIAŁALNOŚĆ ZA GRANICĄ – GDZIE OPŁACIĆ ZUS?

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej – w ramach stopniowej realizacji podstawowej zasady UE tj. swobody świadczenia usług – wiele polskich firm rozpoczęło aktywną działalność za granicą. Jeden z popularniejszych kierunków to Niemcy. Typowy schemat działania był następujących. założenie firmy na terenie Polski; najczęściej jednoosobowa działalność gospodarcza na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej – obecnego CEIDG; […]