Aktualności

Rozwód
Paweł Wróblewski

Zdrada jako przesłanka orzeczenia rozwodu

W polskim systemie prawnym, w kontekście prawa rodzinnego, zdrada jednego z małżonków może być istotnym czynnikiem przy orzekaniu rozwodu. Jednakże, aby zrozumieć, w jaki sposób zdrada wpływa na postępowanie rozwodowe, warto przyjrzeć się ogólnym przesłankom rozwodu w Polsce. Przesłanki rozwodu  Podstawową przesłanką do orzeczenia rozwodu w Polsce jest trwały i

Więcej »
Nieruchomości
Paweł Wróblewski

Zasiedzenie nieruchomości

W Polsce, zasiedzenie jest sposobem nabycia własności nieruchomości przez długotrwałe i nieprzerwane posiadanie. Aby zasiedzieć nieruchomość, należy spełnić określone warunki, które różnią się w zależności od rodzaju posiadania oraz długości okresu posiadania. Główne przesłanki i wymagania dla zasiedzenia nieruchomości w Polsce: Warunki zasiedzenia: 1. Posiadanie samoistne: osoba ubiegająca się o

Więcej »
Podział majątku
Paweł Wróblewski

Podział majątku po rozwodzie: Kluczowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę

Podział majątku po rozwodzie: Kluczowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę Rozwód to nie tylko emocjonalnie trudny czas, ale również proces, który wymaga podziału wspólnego majątku. Jest to często jedno z najbardziej skomplikowanych i stresujących zagadnień podczas rozstania. Dlatego warto być dobrze przygotowanym i zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii.

Więcej »
Prawo Karne
Paweł Wróblewski

Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Jedną z kar, jakie sąd może orzec wydając wyrok jest kara ograniczenia wolności. Zgodniez obowiązującymi przepisami, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej zaś dwa lata. Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Sposoby wykonywania kary ograniczenia wolności Kara ograniczenia wolności wykonywana może

Więcej »
Prawo Cywilne
Paweł Wróblewski

Odrzucenie spadku za małoletnie dzieci

Kwestia odrzucenia spadku w imieniu dzieci, które nie są jeszcze pełnoletnie, zawsze wywołuje wiele pytań. W sytuacji, w której rodzice dzieci, jako spadkobiercy odrzucali spadek, do dziedziczenia dochodzili małoletni. Odrzucenie spadku najczęściej ma miejsce w sytuacjach, w których przypuszczamy, że spadek to głównie długi. Jak zatem odrzucić spadek, aby dzieci

Więcej »
Osoby Oskarżone
Paweł Wróblewski

Kiedy można odmówić zeznań w toku postępowania karnego ?

Pytanie to pojawia się po otrzymaniu wezwana do Sądu w charakterze świadka, w konkretnej sprawie. Komu zatem i w jakich okolicznościach przysługuje prawo do odmowy składania zeznań? Zgodnie z obowiązującą procedurą, każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek złożenia zeznań. Ta sama zasada obowiązuje na gruncie postępowania przygotowawczego, czyli

Więcej »
Prawo Rodzinne
Paweł Wróblewski

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka ?

Aby odpowiedzieć na pytanie tytułowe, przytoczyć należy treść art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym; Art. 133 [Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy] §  1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na

Więcej »
Prawo Karne
Paweł Wróblewski

Kiedy można odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ?

Nawet w sytuacji, w której wyrok Sądu, na mocy którego orzeczono bezwzględną karę pozbawienia wolności stanie się prawomocny, warto pamiętać, że są sytuacje, w których odbywanie kary pozbawienia wolności nie będzie równoznaczne z pobytem w Zakładzie Karnym. System dozoru elektronicznego (dalej zamiennie jako SDE), jest bowiem jednym ze sposobów odbywania

Więcej »
Prawo Cywilne
Paweł Wróblewski

Zmiany w przepisach 2024 – co zmieniło się w nowym roku

Od wielu lat, styczeń wiąże się ze zmianami w obowiązujących przepisach, bądźwprowadzeniem zupełnie nowych regulacji. Poniżej przedstawiamy cztery najważniejszezmiany tego roku. Faktury elektroniczne Od 1 lipca 2024 r. dla czynnych podatników VAT będzie istniał obowiązek korzystania zelektronicznego systemu wystawiania faktur VAT.Mali przedsiębiorcy i firmy średnie zwolnione z VAT będą zobowiązane

Więcej »
Osoby Oskarżone
Paweł Wróblewski

Zatrzymanie przez policję i prokuraturę

Zatrzymanie przez policje i prokuraturę – kiedy? W pewnych warunkach – zatrzymanie przez policje i prokuraturę to kwestia czasu. Osoby, które prowadzą tzw. „działalność określonego rodzaju” muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później dojdzie do ich zatrzymania przez policję i (lub) prokuraturę. Warto zatem zastanowić się nad tym,

Więcej »