Restrukturyzacja – spis wierzytelności

Restrukturyzacja – spis wierzytelności

Spis wierzytelności w Postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Spis wierzytelności jest instytucją analogiczną do listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Doktryna uznaje spis wierzytelności (postępowanie restrukturyzacyjne) i listę wierzytelności (postępowanie upadłościowe) za instytucje pokrewne, posiadające tożsamy charakter prawny.

Restrukturyzacja postępowanie restrukturyzacyjne

Tym samym odnosząc się do charakteru prawnego spisu wierzytelności pośrednio odnosimy się także do listy wierzytelności.

Wierzyciel jest uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego – prześledźmy powyższe jednak dokładniej.

Art.  65.  [Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego]

1.  Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego są:

1) dłużnik;

2) wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna;

3) wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna i który uprawdopodobnił swoją wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału w sprawie przez sędziego-komisarza.

2.  Przez wierzyciela należy rozumieć osobę uprawnioną do żądania od dłużnika świadczenia.

[…]

4.  Przez wierzyciela osobistego, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna, należy rozumieć wierzyciela osobistego, który został wskazany przez dłużnika w spisie wierzycieli załączonym do wniosku restrukturyzacyjnego lub którego wierzytelność została stwierdzona tytułem egzekucyjnym lub który został umieszczony w spisie wierzytelności.

Część doktryny przyjmuje, iż znaczenie spisu wierzytelności ma charakter proceduralny – dozwalający uznać określony podmiot za wierzyciela, a tym samym i uczestnika postępowania.

Paradoks spisu wierzytelności

Powstaje swoisty paradoks bowiem z jednej strony doktryna przyjmuje, iż spis wierzytelności / lista wierzytelności nie posiadają charakteru orzeczenia i nie uzyskują takiego charakteru.

Spis wierzytelności / lista wierzytelności nie stanowią orzeczenia sędziego-komisarza, tudzież sądu.

Co więcej spis wierzytelności / lista wierzytelności nie rozstrzyga o istnieniu bądź nieistnieniu wierzytelności – nie obejmuje ich powaga rzeczy osądzonej zarówno co do uznania jak i nieuznania wierzytelności.

Z drugiej jednak strony – wynika to bezpośrednio z art. 102 Prawa restrukturyzacyjnego – po prawomocnej odmowie zatwierdzenia układu lub prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi.

Nadto zgodnie z art. 102 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego po prawomocnym zatwierdzeniu układu wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności, łącznie z wypisem prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ, stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi oraz temu, kto udzielił zabezpieczenia wykonania układu, jeżeli został w sądzie złożony dokument stwierdzający udzielenie zabezpieczenia, a także przeciwko zobowiązanemu do dopłaty, jeżeli układ przewiduje dopłaty między wierzycielami.

Tym samym spis wierzytelności / lista wierzytelności rzekomo nie posiadając przymiotu orzeczenia sądowego stanowią tytuł wykonawczy, a tym samym pełnią funkcję zbliżoną i umożliwiającą prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Zachęcam do zapoznania się z wpisem upadłość firm – Polska a Niemcy

Restrukturyzacja – spis wierzytelności

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

Logo złote Ramka

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Syndyk Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.